Penergetic G voor mest

 •  Homogene mest
 •  Helpt lagen in de mest afbreken
 •  Afname vliegen
 •  Gemakkelijker mest uitrijden
 •  Minder vaak mixen
 •  Beschikbaar voor varkens en melkvee drijfmest


Homogenere mest? Mest die gemakkelijker is om uit te rijden en meer voedingsstoffen heeft voor de gewassen!
“Gebruik Penergetic G voor een homogene mest, die gemakkelijker uit te rijden is.

Deze unieke drijfmestverbeteraar, zorgt voor een reductie van de harde lage en drijflagen, wat zorgt voor een mest die gemakkelijk te mengen is.

Penergetic G bevordert aerobe bacteriën en de homogeniteit van de drijfmest, waardoor deze vloeibaarder en gemakkelijker te hanteren is. Drijvende lagen, slib en harde korsten worden merkbaar verminderd, de mest wordt homogener. Het aantal keer mixen of roeren neemt af en het is gemakkelijker om de mest uit de put te pompen.
Een extra pluspunt is dat Penergetic g kan zorgen voor een vermindering van vliegenplagen. Dat komt door de vermindering van korstvorming, een broedplaats voor de vliegenmaden. Bovendien worden geuren teruggebracht tot een natuurlijk niveau, wat resulteert in een verbeterd stalklimaat.


Vermindert de harde korsten en drijflagen.In putten waar het anaerobe proces overheerst kunnen drijflagen ontstaan, de vaste delen van de mest zakken uit naar de bodem en de dunne fractie blijft bovenop drijven. Daardoor ontstaat er een verschil in de nutriënten waarde. De dunne bovenste laag wordt afgevoerd en het fosfaat blijft in de put in het overgebleven slib zitten. Het wordt steeds lastiger om de put volledig te legen of goed door te roeren. Hier kan Penergetic G een oplossing bieden. Door het aerobe proces in de put te bevorderen worden de dikke lagen langzaam opgelost en wordt het weer mogelijk om de mest beter te mengen, waardoor de put ook beter leeggepompt kan worden. Je zult zien dat de opgeslagen fosfaat langzaam los komt en dat de nutriënten in de mestmonsters zullen toenemen.

Minder tijd kwijt aan het mixen en roeren van de mest.

Door de vloeibare mest regelmatig te roeren, wordt de mest homogener. Penergetic g stimuleert het aerobe omzettingsproces (rottingstoestand) dat helpt bij het afbreken van drijvende lagen en sedimentaties. Waardoor de mest gemakkelijk te mixen is en de kosten hiervoor afnemen.

Verbetert het stalklimaat en vermindert de geur.Micro-organismen die in de mest aanwezig zijn zetten de organische stikstof (ammonium) om in ammoniak. Omdat in drijfmest vaak de anaerobe bacteriën overheersen, gaat deze ammoniak dan verloren. Door Penergetic G in te zetten, worden de aerobe (zuurstof minnende) bacteriën gestimuleerd in de mest. Hierdoor worden de nutriënten beter vastgehouden en de uitstoot van ongewenste gassen neemt af. Waardoor ook het stalklimaat verbetert en de geur afneemt.

Advies

1 à 2 kg per 100m3 mest.

Toevoegen

Aanbrengen in de vloeibare mest, bijvoorbeeld door een toediening op de roosters en vervolgens in te spuiten tijdens het schoonspuiten. De eerste resultaten zijn na circa 6-8 weken zichtbaar. Indien nodig kunt u de behandeling na 6 weken herhalen.

Droge plek

Onze producten dienen bewaard te worden op een droge plaats, niet direct op metaal.
Bedrijfsgegevens
 • Roedensestraat 23-1
 • 6631 BE
 • Horssen (GLD)

 • KVK:
 • 10146714
 • BTW nummer: 
 • NL805941150B01
Farminc.

Bent u op zoek naar een 100% natuurlijk en volledig veilig product die sterk het rendement van uw veestapel en mest zal verhogen?
Dan ben je bij Farminc aan het juiste adres.

Socials

© 2022 Farminc. - alle rechten voorbehouden